Telen met visie
creëert nieuwe mogelijkheden

Teelt

Onderscheidend zijn start bij de teelt; dit is de basis van onze versketen. Onze afdeling Productie en Sourcing is dagelijks proactief bezig met de teelt en vernieuwende teeltconcepten. Dit bevat onder andere nieuwe teeltmethodes en productinnovaties die aansluiten op de wensen van onze klanten en die van de eindconsument. Hierbij is het noodzakelijk om nauw samen te werken met partners in de keten, zoals zaadbedrijven, fabrikanten van productiemiddelen en kennisinstituten.

Door de intensieve samenwerking met zaadbedrijven maken wij gebruik van een aantal exclusieve rassen met zeer specifieke eigenschappen. Het sperziebonen ras dat wordt geteeld kenmerkt zich door het ontbreken van de ‘draderige’ structuur van het boontje en een kortere kooktijd. De rassen selecteren wij op consumenteneigenschappen als smaak, houdbaarheid, kleur en uitstraling. Uiteraard zijn teelteigenschappen als vatbaarheid voor ziekten, oogstbaarheid van het product en de netto opbrengst ook belangrijke selectiecriteria.

Eigen teeltbedrijven

Telen is een bijzonder vak en vereist veel specialistische kennis. Een teeltbedrijf starten in Afrika betekent per definitie pionieren. De grondlegger van het bedrijf, Karel van Oers, weet dit als geen ander. De juiste klimaatzones, grondsoorten, waterkwaliteit en lokaal management zijn kritische succesfactoren voor het slagen van een buitenlands teeltbedrijf. Daarnaast spelen allerlei omgevingsfactoren ook een vitale rol.

Van Oers United heeft, naast Nederland, teeltlocaties opgestart in Marokko en Senegal. Het succes van onze internationale teeltlocaties is te danken aan de internationale samenwerking, waarbij de kracht van de lokale teams volledig wordt benut. Kennis en ervaring wordt intensief van de teelt, tot aan verwerking, tot aan verlading. Deze combinatie zorgt ervoor dat huidige kwaliteitstandaarden op productieniveau integraal doorgevoerd worden en onze producten zo optimaal en vers mogelijk kunnen worden aangeboden.

Het assortiment op onze buitenlandse locaties is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Ooit zijn wij begonnen met sperziebonen, maar inmiddels bestaat het assortiment uit snijbonen, sugarsnaps, peulen, fijne bonen, bosuien, radijs, suikermais, puntpaprika, paprika, trostomaten en meer. Een zeer belangrijk voordeel van deze uitbreiding in ons assortiment is dat Van Oers United in staat is van gewas te wisselen hetgeen aansluit bij onze ambitie op het gebied van duurzaam ondernemen.

Consistentie met Partner Teeltbedrijven

Naast haar eigen teeltbedrijven onderhoudt Van Oers United ook succesvolle samenwerkingsverbanden met andere teeltbedrijven in binnen- en buitenland. Deze combinatie zorgt voor een ijzersterk geheel ten aanzien van kwaliteitsborging en risicospreiding. Alleen daar waar het aanbod, de kwaliteit of de wijze van werken niet aansluit bij de wensen van onze klanten, anticiperen wij met onze eigen afdeling Productie en Sourcing op eigen teelt.

Telen voor vandaag én morgen

Telen betekent samenwerken met de natuur en verstandig omgaan met natural resources. Dit gebeurt op allerlei manieren en start met het selecteren van een teeltgebied waar de beste teeltuitgangspunten aanwezig zijn. Immers, hoe spontaner en natuurlijker een gewas groeit, hoe minder plaag- en ziektebeheersingsmaatregelen er nodig zijn. Na de gebiedselectie wordt zorgvuldig bekeken of de combinatie van deze factoren een duurzaam teeltplaatje oplevert. Belangrijke factoren die altijd meewegen zijn: het watermanagement, de mogelijkheid tot implementatie van ‘Integrated Pest Management’, het totaal energieverbruik van zaadje tot klant en de mogelijkheden tot vruchtwisseling.