Op zoek naar een groente leverancier die er bovenuit steekt?

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaardenvoorwaarden zijn van toepassing op de website van VAN OERS UNITED B.V. (hierna te noemen: ‘Van Oers United’).

Bedankt voor uw bezoek aan onze site. Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig door, want door deze site te bezoeken, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de geldende wettelijke bepalingen en de hieronder beschreven voorwaarden.

De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Van Oers United kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Evenzo behoudt Van Oers United zich het recht voor om alle of een deel van de functies van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten.

1. Presentatie van de site

Deze site is eigendom van Van Oers United B.V.
Hoofdkantoor: Rondom 210, 4671TZ DINTELOORD
Telefoon: +31 (0) 880 644000
KvK nr.: 51753405
BTW nr.: NL8501.55.460.B01
E-mail: info@vanoersunited.com

Deze site wordt gehost door: Pixo Creative,
Kennemerstraatweg 464,
Tel: + 31 (0) 85 0021717
Website: www.pixocreative.nl
E- mail: hallo@pixocreative.nl

De eigenaar van de site verstrekt alleen informatie voor informatieve doeleinden. Hij stelt alles in het werk om de nauwkeurigheid ervan te controleren en up-to-date te houden. Maar er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, precisie, actualisering of volledigheid van deze informatie.

Bijgevolg wijst de eigenaar van de site alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die met name het gevolg is van een onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de informatie die op deze site beschikbaar is, of voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde op deze site, of voor welke schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen beschadigen of onbruikbaar maken na het bezoek van deze site.

De eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van onbeschikbaarheid van de site om welke reden dan ook voor de inhoud van de documenten.


2. Links naar andere sites

Om de toegang tot andere sites te vergemakkelijken, behoudt de site-eigenaar zich het recht voor om een ​​bepaald aantal links naar sites van derden in te voegen. Het is echter niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van sites van derden, hun inhoud, advertenties of andere elementen die beschikbaar zijn op deze sites. De eigenaar van deze site kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van een derde waartoe u mogelijk toegang heeft gehad.

Externe sites kunnen hyperlinks bevatten die naar deze site verwijzen. Een dergelijke link kan niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

3. Beheer van cookies

Deze site kan cookies gebruiken, dit zijn bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, waardoor u gemakkelijk toegang krijgt tot de aangeboden diensten. Cookies op deze site mogen in geen geval worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.

U kunt cookies accepteren, hetzij door het gebruik van cookies op de informatiebanner op de eerste pagina te accepteren, hetzij door verder te surfen op de website (bijvoorbeeld: pagina wijzigen of op een onderdeel van de website klikken) .

U kunt cookies weigeren:

• via het daarvoor bestemde formulier op onze website of

• volgens de onderstaande methoden (alleen ter informatie voor de vier belangrijkste browsers; sommige methoden kunnen verschillen afhankelijk van uw browser):

1 / als u de browser Internet Explorer gebruikt

 • Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.
 • Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.
 • Klik op de knop Bestanden weergeven.
 • Klik op de kolomkop Naam om alle bestanden alfabetisch te sorteren en blader vervolgens door de lijst totdat u bestanden ziet die beginnen met het voorvoegsel "Cookie". (alle cookies hebben dit voorvoegsel en bevatten meestal de naam van de website die de cookie heeft aangemaakt).
 • Selecteer de cookie (s) inclusief de naam "firmanaam" en verwijder ze
 • Sluit het venster met de lijst met bestanden en klik tweemaal op OK om terug te keren naar Internet Explorer.

2 / als u de Firefox-browser gebruikt

 • Klik op de menuknop en selecteer Opties
 • Selecteer het paneel Privacy en beveiliging en ga naar het gedeelte Cookies en sitegegevens.
 • Klik op de knop Gegevens beheren…. Het dialoogvenster "Cookies en sitegegevens beheren" wordt weergegeven.
 • Zoek de bestanden met de naam "" bedrijfsnaam "Selecteer en verwijder ze.

3 / als u de Safari-browser gebruikt

 • Kies in uw browser Safari-menu> Voorkeuren.
 • Klik op Privacy
 • Klik op Websitegegevens beheren, selecteer een of meer websites en klik op Verwijderen of Alles wissen.

4 / als u de Google Chrome-browser gebruikt

 • Klik rechtsboven op Meer> Instellingen.
 • Klik onder aan de pagina op Geavanceerde instellingen.
 • Klik in het gedeelte "Privacy en beveiliging" op Instellingen voor inhoud.
 • Klik op Cookies> Alle cookies en sitegegevens weergeven.
 • Zoek rechtsboven naar de naam van de website.
 • Klik rechts van de site op Verwijderen

Als u cookies weigert, werken sommige functies van de site mogelijk niet.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens... bewaartermijn van deze informatie op uw computer bedraagt ​​in ieder geval maximaal 13 maanden.

4. Intellectuele eigendom

Door verbinding te maken met de website die is gepubliceerd door de eigenaar van de site, houder van alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, mag u de inhoud ervan of een deel ervan kopiëren of downloaden, behalve met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze Gaan.

Deze website, evenals al zijn inhoud (in het bijzonder de foto's, logo's, merken en informatie van welke aard dan ook die erop verschijnen) zijn auteursrechtelijk beschermd. De site-eigenaar verleent gebruikers van zijn website een eenvoudige inzagebevoegdheid, met name uitsluiting van het hergebruik van de inhoud van deze site of een deel ervan om welke reden dan ook.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten (logo's, foto's, informatie van welke aard dan ook). De te downloaden documenten zijn ook auteursrechtelijk beschermd. De limieten voor het gebruik van deze documenten zijn gespecificeerd op de pagina's van de betreffende site.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de site, door welk bedrijf dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de site, is verboden en vormt een inbreuk. Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor de databases die op de site verschijnen. Evenzo is elke opname, uitzending, vertaling en aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van de site verboden.

5. Toepasselijk recht

De site en de inhoud ervan zijn gemaakt in overeenstemming met de wetten en regels die van toepassing zijn in Nederland. Zelfs als deze toegankelijk is voor andere gebruikers, zijn de site en de inhoud ervan bedoeld voor de toegang en het gebruik door Nederlandse ingezetenen.

6. Beheer van persoonlijke gegevens

De site-eigenaar verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de doeleinden van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens is beschikbaar op deze site.

De gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens die hem betreffen, evenals het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de behandeling ervan.

De gebruiker kan zijn rechten als volgt uitoefenen:

• Per post, door te schrijven naar: Van Oers United B.V. - Afdeling Marketing, Handelsweg 170, 2988 DC, RIDDERKERK

• Per e-mail naar : info@vanoersunited.com

met vermelding van als onderwerp van de e-mail " Persoonlijke gegevens: recht op toegang - vanoersunited.com ".

De gebruiker kan worden gevraagd om zijn identiteit te bewijzen voor de juiste uitoefening van zijn rechten.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

De eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site, als gevolg van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.