Duurzaamheid is toekomstige
generaties toekomst bieden

Duurzaamheid

Van Oers United (VOU) vindt wereldwijd duurzaam ondernemerschap een vanzelfsprekend onderdeel in haar bedrijfsvoering.

Net zoals de mission statement ‘Delivering Excellent Produce’ volledig is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering, geld dit ook voor fundamentele duurzaamheidskwesties als:

De gehele voedselproductie en -consumptie is in ontwikkeling en ligt wereldwijd onder de microscoop. De wereldbevolking neemt naar verwachting op naar 9 miljard in 2050, een derde meer dan nu. De agrarische sector zal meer voedsel moeten produceren om de groeiende bevolking te kunnen voeden. Nog efficiëntere teeltmethodes, slim omgaan met natuurlijke hulpbronnen, juist anticiperen op klimaatverandering en investeren in agrarische kennis worden key uitdagingen om met elkaar aan te blijven gaan.

Uitdagingen die Van Oers United, als voorloper op het gebied van duurzaamheid, graag aangaat. Ten alle tijden staan de wensen, de groei en ontwikkeling van onze relaties hierbij centraal.


VOU Mission Statement

Van Oers United teelt en levert jaarrond topkwaliteit verse groenten die geproduceerd zijn onder veilige omstandigheden met zorg voor haar medewerkers en directe omgeving.


Duurzaamheidsstrategie

De duurzaamheidsstrategie van Van Oers United bestaat uit vier pijlers - elke pijler omvat de thema's waarmee VOU zich actief bezighoudt. Actief in de vorm van projecten en/of het ondersteunen van initiatieven.

Onze mensen

Duurzaam ondernemen start bij onze mensen. Van Oers United draagt zorg voor de veiligheid en is betrokken bij het welzijn van haar medewerkers. Dit geldt ten alle tijden voor eigen teeltlocaties en dit is ook een kritiek onderdeel bij het sourcen van producten bij partners.
BELANGRIJKSTE ACTIELIJNEN

Met diverse productielocaties in Afrika en Nederland bestaat het totale personeelsbestand in het hoogseizoen uit meer dan 10.000 medewerkers.

Onze medewerkers zijn onze grootste kracht. Zowel bij eigen teeltlocaties als bij partner locaties is het waarborgen van goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving een absolute must.

Om te garanderen dat sociale normen worden geborgd, voeren wij regelmatig controles uit, zoals SMETA en BSCI. Deze certificeringen geven de garantie dat VOU alle internationale normen: ‘Gezondheid, veiligheid en mensenrechten’, op alle productielocaties waarborgt.

Dit is extra ondertekent in het sector brede IDH convenant, waarbij de sector streeft naar 100% duurzame handel op het gebied van sociale normeringen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid- Amerika. Vooralsnog kan Van Oers United met gepaste trots vermelden dat wij momenteel al 96% van dit doel hebben gehaald. Ons doel is om in 2020 100% te halen!

In Europese landen heeft Van Oers United een toegewijd leveranciersbestand die zich inzetten voor verantwoorde werkpraktijken. Deze inzet komt tot uiting in een onafhankelijke jaarlijkse audit, GRASP genaamd (Global G.A.P. Risk Assessment on Social Practices).

Onze werkomgeving

VOU Growing Sustainable Alliance

Onze productielocaties bevinden zich voornamelijk in gebieden op het Afrikaanse continent. Onze partners bevinden zich zowel in Afrika als in Latijns-Amerika. De Growing Sustainable Alliance (GSA) is in 2016 opgericht tussen VOU en haar wereldwijde productielocaties en partners. Het doel is om onze gezamenlijke ambitie - het bevorderen van welzijn en welvaart binnen onze directe werkomgeving - vooruit te helpen.

Het beleid van GSA op het gebied van sociale betrokkenheid is in de eerste instantie gericht op het vervullen van basisbehoeften van de gemeenschappen. Deze ontbreken vaak of zijn van slechte kwaliteit en infrastructuur.

Daarnaast zal GSA zich ook richten op andere fundamentele ontwikkelingsgebieden zoals:’ Het stimuleren van lokale economieën, ondernemerschap, cultuur en sport, als ook op het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van lokale biodiversiteit’.

Onze productie

VOU realiseert zich dat onze productie een impact heeft op het milieu en diverse grondstoffen in de breedste zin van het woord. De pijler onze productie richt zich op efficiënt gebruik van deze grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij aan duurzaam gebruik van water, energie, bodem en het beschermen van biodiversiteit vormen. In deze pijler vormen deze onderwerpen de kern van onze ambities.


BELANGRIJKSTE ACTIELIJNEN

Onze focus is continu gericht op het optimaliseren van interactie tussen productie en milieu. Water, bodem en energie zijn van doorslaggevend belang voor het leveren van producten van topkwaliteit ('Delivering Excellent Produce'). Maar de balans tussen input van natuurlijke hulpbronnen en output van producten, moet elkaar in juiste verhouding in evenwicht houden om toekomstige generaties ook een toekomst te garanderen.

VOU investeert veel in druppelirrigatiesystemen voor alle productielocaties. Op dit moment wordt meer dan 2.500 ha van onze landbouwgrond op deze manier bewaterd. Dit houdt in dat we tussen de 10 en 30% minder water gebruiken dan bij andere irrigatiemethoden.
Daarnaast voorkomt het bodemerosie, vermindert het wegvloeien van bemesting en helpt het om het risico van onkruid en ziektes te reduceren, waardoor er minder pesticiden hoeven te worden gebruikt.

Dankzij druppelirrigatie, weerstations en bodemvochtsensoren kan VOU heel nauwkeurig de behoeften van onze gewassen monitoren waardoor er op alle locaties heel efficiënt gebruik wordt gemaakt van water.

Onze groenten

Het resultaat van onze inspanningen proeft u in onze groenten. Vanzelfsprekend dragen we zorg voor (boven)wettelijke normen als het gaat om voedselveiligheid en andere etiketteringsrichtlijnen. We hechten belang aan het leveren van een topkwaliteit groenten.

MAIN ACTION LINES – Optimaliseren van onze reststromen

Voedselverspilling is een thema dat steeds vaker terugkomt op de maatschappelijke agenda. De recente studie van de FAO (2016) geeft als inschatting dat over de gehele wereld bijna 20% van al het geproduceerde groente en fruit wordt weggegooid omdat ze niet voldoen aan de zogeheten standaard van ‘perfectie’. Dit is heel veel!

Ook bij Van Oers United staat het thema centraal van onze teelt- tot verwerkingslocaties. Daarom hebben we recent onze reststromen in kaart gebracht. Naast dat we de reststromen willen terugdringen, al is het alleen al vanuit economisch oogpunt, kijken we ook serieus naar verdere verwerkingsmogelijkheden. Momenteel zetten we lokale overproductie af op de lokale markt, zodat onze groenten alsnog een tevreden eindconsument bereiken.
Daarnaast zetten we in op mogelijkheden tot compostering of transporteren wij reststromen naar de diervoederindustrie, maar er zijn meer mogelijkheden.

Er zijn steeds meer bedrijven en initiatieven die reststromen gebruiken als nieuwe grondstof. Momenteel voeren wij een haalbaarheidsstudie uit om meer inzicht te krijgen in andere mogelijke (industriële) toepassingen, zoals vriesdrogen of het extraheren van nutriënten. Er zijn steeds meer organisaties en bedrijven die zich specialiseren op dit gebied en VOU ziet de komende jaren nog veel innovatieve kansen om onze reststromen nog beter te benutten.

Projecten

Marokko - Alfabetiseringscursussen bij Quality Bean Morocco

Op het Marokkaanse platteland is analfabetisme met 41,7% nog steeds erg hoog. Bij vrouwen ligt dit percentage hoger dan bij mannen. Openbare scholen beschikken vaak over onvoldoende middelen, materialen en onderwijzend personeel, en hebben daarnaast andere structurele problemen waardoor leerlingen zich moeilijk kunnen ontwikkelen. Scholen liggen soms mijlenver weg van plattelandsdorpen en veel families hebben vaak geen vervoer om daar te komen.

VOU is er van overtuigd dat educatie, ongeacht leeftijd, het middel is om armoede te overwinnen. Daarnaast bieden scholen kinderen een veilige omgeving, begeleiding, supervisie en socialisatie.

Quality Bean Morocco, onze dochteronderneming in Marokko, is sinds 2007 betrokken bij onderwijsprojecten. Op dit moment ondersteunt QBM twee basisscholen waar jaarlijks meer dan 500 kinderen onderwijs krijgen. QBM is in 2016 een samenwerking aangegaan met de Foundation Sanady, die in heel Marokko leerlingen met problemen ondersteunt om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

In 2010 heeft QBM alfabetiseringscursussen geïntroduceerd voor haar medewerkers. Dit initiatief is een succes gebleken. Ieder jaar neemt het aantal inschrijvingen voor deze cursussen toe. Tot nu toe hebben al meer dan 600 medewerkers leren lezen en schrijven.Ethiopië - Meer biodiversiteit op sperziebonenveld in Ethiopië

Sinds 2015 is het veld van onze Ethiopische partner uitgebreider. De sperziebonen, peulen en sugarsnaps worden afgewisseld met stroken koriander, tarwe (boekweit) en sorghum. Deze dienen als vanggewassen voor natuurlijke vijanden en pesten, waardoor de teelt van groenten minder pesticiden benodigd.

Het aanplanten van vanggewassen is een van de maatregelen die binnen het BEB (biodiversiteit & bedrijfsleven)-project zijn genomen in het kader van 'Geen nettoverlies van gewas tot klant’. Het doel van dit project is het structureel verankeren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering. Beginnende met Ethiopië, waarna de resultaten vertaald kunnen worden naar andere locaties in Marokko, Senegal en andere landen.

Het bedrijf kiest aan de hand van een aangepaste milieumeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voor de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen. Rond het veld heeft onze Ethiopische partner acacia’s en eucalyptusbomen geplant. Een systeem van druppelirrigatie zorgt voor de volledige integratie en efficiëntie van alle maatregelen samen: efficiënt watergebruik maakt een gediversifieerde teelt (crop rotatie) mogelijk, zorgt dat de kunstmest bij de wortels gebracht kan worden, wat weglvloeien en milieubelasting voorkomt.

Dit project is een samenwerking tussen VOU, de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Wageningen UR.Senegal - Uienteelt voor de lokale markt

In 2007 is in Kirene, in het westen van Senegal - 70 kilometer van Dakar, Van Oers Senegal (VOS) opgericht. Naast VOS zijn er maar twee andere bedrijven in de regio die werkgelegenheid bieden aan de verschillende gemeenschappen in die regio waarin totaal zo'n 1 miljoen mensen wonen.

Om de werkgelegenheid in Senegal blijvend te stimuleren aan het einde van het exportseizoen, heeft VOS besloten om tussen twee sperziebonenoogsten uien te gaan telen. Daarnaast levert de introductie van uien in de gediversifieerde teelt (crop rotatie), ook een belangrijke bijdrage aan het behoud van een gezonde en vruchtbare bodem.

Uien zijn een van de voornaamste voedingsmiddelen in Senegalese huishoudens. Vooral in de zomermaanden is Senegal erg afhankelijk van geïmporteerde uien om aan de interne vraag te kunnen voldoen. De uien die door VOS worden geteeld, worden primair op de lokale markt verkocht en incidenteel in een subregio. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de zelfvoorziening van het uienaanbod in het land en wordt lokaal ondernemerschap gestimuleerd.

Omdat kennisoverdracht een onderdeel is van dit project, heeft VOS ter plaatse diverse trainingen gegeven en openvelddagen georganiseerd, waarbij lokale tuinders en andere relevante belanghebbenden waren uitgenodigd.

Dit project is een samenwerking tussen VOU, VOS en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).Senegal – Microfinanciering als impuls voor lokaal ondernemerschap

VOS heeft in 2011 met een kleine bijdrage van € 2.000 een microfinancieringsfonds opgericht voor een groep van 40 vrouwen. Ze zochten naar manieren om hun inkomsten te vergroten en wilden daarom kleine bedrijven opzetten, maar het ontbrak hen aan de middelen. Met het startkapitaal dat ze in het eerste jaar hebben ontvangen, hebben ze fruitkraampjes opgezet en kleine winkels opgestart die levensmiddelen en andere benodigdheden aanboden. Met de gegenereerde middelen is de aanvankelijke financiering verveelvoudigd en zijn er meer vrouwen bij de groep gekomen. Vijf jaar later, is de doorlopende financiering vier keer zo groot en is de groep uitgegroeid tot 100 vrouwen!

In 2016 heeft VOS nog een andere bijdrage aan het microfinancieringsproject geleverd door acht naaimachines te kopen. Het plan is om hiermee een klein naaiatelier op te zetten waar bedrijfskleding en schooluniformen kunnen worden gemaakt.Senegal – Medische kliniek van VOS

De medische kliniek van VOS is in 2016 opgericht en verstrekt eerstelijnszorg aan haar 4.000 medewerkers. VOS heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van bestaande lokale zorginstellingen in de gemeenschappen rond haar productielocatie. In 2016 is VOS een stap verder gegaan door op een centrale locatie, vlak bij de tuinderijen, haar eigen kliniek op te richten. Hier kunnen hun medewerkers altijd terecht voor medische hulp, advies en primaire behandeling.
Indien u één of meerdere van onze projecten wilt steunen, neem dan contact op met onze duurzaamheidsafdeling.